Inhalt:

Prva adresa za slušna pomagala i zaštitu sluha.

Kao tvrtka za akustiku slušnih pomagala, Neuroth nudi vrhunske proizvode na području slušnih pomagala i zaštite sluha. Tvrtku je kao „specijaliziranu kuću za aparate za nagluhe osobe“ 1907. godine u Beču osnovala Paula Neuroth.

Danas je glavno sjedište tvrtke u Štajerskoj (Austrija). Kao vodeća tvrtka na području akustike slušnih pomagala, Neuroth trenutno ima oko 1200 zaposlenih. Razgranata opskrbna mreža u Austriji, Švicarskoj i Lihtenštajnu, Njemačkoj, Francuskoj, Sloveniji i Hrvatskoj već obuhvaća više od 240 slušnih centara.

Ostala područja djelatnosti Neurotha su: dječja akustika, zaštita sluha, optika u Grazu, Beču i Linzu te medicinska tehnika pod imenom „Medical Division“.

Pon, 13. prosinac 2016 Već 109 godina: „Bolje čuti. Bolje živjeti.“ – Neuroth slavi rođendan!

Na današnji dan prije točno 109 godina Paula Neuroth otvorila je prvi Neurothov stručni institut u Beču. Istina, on se tada zvao „Specijalizirana kuća za aparate za nagluhe osobe J.A. Neuroth“. U zamisli iz tog vremena – da se ljudima kroz bolji sluh ponovo daruje bolja kvaliteta života  – do danas se nije ništa promijenilo. Samo što je broj stručnih instituta i slušnih centara u zadnjih 109 godina neprestano rastao.

Uto, 10. listopad 2016 Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. listopada

Oštećenje sluha može imati i negativne posljedice po mentalno i duševno zdravlje. „Dobar sluh važan je ne samo za komunikaciju i razumijevanje u svakodnevnom životu nego se pozitivno odražava na duh i tijelo“, kaže predsjednik Uprave tvrtke Neuroth i stručnjak za slušnu akustiku Lukas Schinko, „ako pati sluh, pati i međuljudski odnos.“ Posljedica: osobe s oštećenjem sluha se povlače. A ova socijalna izolacija može dovesti do depresije i pospješiti demenciju.

U sklopu Neurothove inicijative „Bolje razumjeti“ svatko može napraviti test sluha i iskušati najnovija slušna pomagala! „Najnovija tehnologija slušnih pomagala podržava prirodnu sposobnost mozga da selektivno čuje – dakle, da bolje razumije glasove u bučnom okruženju. Slušni napor je time višestruko manji, a razumijevanje govora se značajno poboljšava “, kaže stručnjak za slušnu akustiku Schinko.

sve novosti
Uto, 17. ožujak 2014

Početak rada Neurothovog slušnog centra u Rijeci na adresi Janeza Trdine 8/A