Inhalt:

Cjeloviti pregled Neurothovih slušnih centara

Ovdje možete jednostavno i nekomplicirano ispisati podatke naših slušnih centara uključujući adresu, broj telefona i telefaksa te radna vremena.

Funkcija ispisa:

1. Unesite lokaciju ili potražite na karti određeni slušni centar. Možete izabrati i više slušnih centara, tako što ćete u prikazu rezultata kliknuti na četvrtastu kućicu.

2. Kliknite na „Ispis“ (naredba desno dolje)

Da biste mogli pronaći Neurothov slušni centar u svojoj blizini molimo navedite adresu:

Rezultati